P&S | Konwój

'Road to California'

'Road to California'

Rodzaj - Regionalny

Data konwoju - 15.02.2020
Zbiórka - 19:00
Rozpoczęcie - 19:30
Początek - Albuquerque - Stacja paliw (bez DLC w Phoenix)
Koniec - Fresno - Fresno
Serwer - ATS - Simulation (EU)
Link do servera TeamSpeak/Discord - Coffee-Spedition: coffeespedition.gclan.pl
Ilość punktów renomy - 10

Regulamin konwoju

  1. Nie zatrzymujemy się na światłach o ile utrzymujemy dystans maksimum 250 metrów odległości do kierowcy przed nami i tenże kierowca przejechał przez skrzyżowanie, lub o ile w strefie bliskiej nie znajdują się inni gracze. Pilot otwierający grupę respektuje sygnalizację świetlną
  2. Nie używamy dodatkowych świateł ostrzegawczych (tzw. kogutów)
  3. Korzystamy z ustalonego przez pilota pasa ruchu podczas jazdy drogą wielopasową
  4. Zachowujemy bezpieczną odległość za zestawem z przodu. Należy mieć w świadomości, że w każdej chwili kierowca przed nami może stanąć w miejscu
  5. Nie wyprzedzamy innych uczestników konwoju bez zgody pilota grupy
  6. Prędkość przejazdu grupy ustala pilot. Zazwyczaj jest to 105 km/h na drogach dwujezdniowych, 80 km/h na drogach jednojezdniowych, 50 km/h w strefach miejskich. Należy przygotować do konwoju zestaw w taki sposób, aby osiągnięcie i utrzymanie wspomnianych prędkości nie stwarzało żadnego problemu. Wymaga się również, aby zestaw w wyjątkowych sytuacjach był w stanie na prostej drodze rozpędzić się do przynajmniej 120 km/h.
  7. Każdy uczestnik konwoju zobowiązany jest do posiadania ciągnika siodłowego z naczepą standardowej długości. Przejazd bez naczepy lub samochodem osobowym umożliwiony jest wyłącznie pilotom konwoju. 8 ) W trakcie konwoju nie przewiduje się przerw. Każdy uczestnik musi być w stanie przejechać cały dystans konwoju bez potrzeby robienia przerwy.
  8. Wszystkie pozostałe przepisy porządkowe obowiązujące na serwerach pozostają w mocy. Konwój nie ma statusu uprzywilejowanej kolumny. W trakcie przejazdu przez skrzyżowania z dróg podporządkowanych należy ustępować pierwszeństwa kierowcom na drogach głównych

Trasa przejazdu
Ustawienia - Początek trasyObowiązkowy ciągnik

Wymagana naczepa

Dodatkowe informacje

naczepa: przesuwana plandeka

OSOBY NIE POSIADAJĄCE DLC New Mexico STARTUJĄ W PHOENIX. SZCZEGÓŁY W TEMACIE KONWOJU. LINK NA DOLE

Grupa 2 (Start 19:40)

Risa

OL-Trans

Dragon Poland Transport

Potwory i Spółka

Coffee-Spedition

TransBED

https://forum.truckersmp.com/index.php?/topic/90526-15022020-road-to-california/


Jeśli nie możesz w tym dniu się pojawić, napisz poniżej powód swojej nieobecności.