P&S | Konwój

Pędzimy po Kolumbijską kawę edycja III

Pędzimy po Kolumbijską kawę edycja III

Rodzaj - Regionalny

Data konwoju - 28.03.2020
Zbiórka - 18:05
Rozpoczęcie - 18:35
Początek - Praha - Tradeaux
Koniec - Calais - Port
Serwer - ETS2 - Simulation 2
Link do servera TeamSpeak/Discord - coffeespedition.gclan.pl
Ilość punktów renomy - 10

Regulamin konwoju

  1. Nie zatrzymujemy się na światłach, oraz na znakach STOP, o ile utrzymujemy dystans maksimum 250 metrów odległości do kierowcy przed nami i tenże kierowca przejechał przez skrzyżowanie, lub o ile w strefie bliskiej nie znajdują się inni gracze. Pilot otwierający grupę respektuje sygnalizację świetlną i znaki STOP
  2. Wszystkie pozostałe przepisy porządkowe obowiązujące na serwerach pozostają w mocy. Konwój nie ma statusu uprzywilejowanej kolumny. W trakcie przejazdu przez skrzyżowania z dróg podporządkowanych należy ustępować pierwszeństwa kierowcom na drogach głównych
  3. Pilot prowadzi przejazd kolumny w taki sposób, aby żaden uczestnik nie musiał łamać żadnych przepisów ruchu drogowego.
  4. Korzystamy z ustalonego przez pilota pasa ruchu podczas jazdy drogą wielopasową
  5. Zachowujemy bezpieczną odległość za zestawem z przodu. Należy mieć w świadomości, że w każdej chwili kierowca przed nami może stanąć w miejscu
  6. Nie wyprzedzamy innych uczestników konwoju bez zgody pilota grupy. Punkt ten nie dotyczy samych pilotów, oraz innych osób zabezpieczających konwój.
  7. Prędkość przejazdu grupy ustala pilot. Zazwyczaj jest to 80 km/h na drogach dwujezdniowych, 70 km/h na drogach jednojezdniowych i 50 km/h w strefach miejskich. Szefowie firm, które w swoich regulaminach posiadają różnego rodzaju obostrzenia co do przekraczania określonej prędkości zobowiązani są poinformować o tym fakcie pilota swojej grupy przed startem. Niezależnie od tego każdy kierowca konwoju powinien być w stanie rozwinąć prędkość minimum 90 km/h na równej, płaskiej drodze. 8 ) Każdy uczestnik konwoju zobowiązany jest do posiadania ciągnika siodłowego z naczepą standardowej długości. Przejazd bez naczepy lub samochodem osobowym umożliwiony jest wyłącznie pilotom konwoju oraz osobom zabezpieczającym konwój.
  8. światła ostrzegawcze tzw. koguty stosują wyłącznie piloci konwoju, oraz osoby konwój zabezpieczające
  9. W trakcie konwoju nie przewiduje się przerw. Każdy uczestnik musi być w stanie przejechać cały dystans bez potrzeby tankowania, czy też odchodzenia od komputera.

Trasa przejazdu

Ustawienie - Początek trasy

Obowiązkowy ciągnik

Wymagana naczepa

Dodatkowe informacje

Grupa 2 Praga(Start 18:35) pilot: Reksio/Mefisto

Agromex

Potwory & Spółka

Jamajka - Trans

Orzeł- Trans

Serwer wydarzenia może ulec zmianie, w dniu konwoju koło 17 ma się pojawić informacja w temacie.

https://forum.truckersmp.com/index.php?/topic/92534-280320-p%C4%99dzimy-po-kolumbijsk%C4%85-kaw%C4%99-edycja-iii/


Jeśli nie możesz w tym dniu się pojawić, napisz poniżej powód swojej nieobecności.