P&S | Konwój

Konwój Mikołajkowy - Jedziemy odwiedzić Dziadka Mroza

Konwój Mikołajkowy - Jedziemy odwiedzić Dziadka Mroza

Rodzaj - Regionalny

Data konwoju - 07.12.2019
Zbiórka - 18:30
Rozpoczęcie - 19:00
Początek - Gdynia - Port
Koniec - Sankt Petersburg - Port kontenerowy z parkingiem
Serwer - ETS2 - Simulation 2
Link do servera TeamSpeak/Discord - agromex.teamspeak3.pl
Ilość punktów renomy - 10

Regulamin konwoju

Każdy uczestnik konwoju zobowiązany jest do zapoznania i przestrzegania tego regulaminu oraz przestrzegania regulaminu obowiązującego w TruckersMP. Nieznajomość poniższych zasad oraz zasad TruckersMP nie zwalnia z konsekwencji w przypadku ich łamania. Uczestnicy konwoju będący pracownikami firm nie mają obowiązku przebywania na konwojowym TeamSpeak'u w czasie trwania konwoju (aczkolwiek chętnie zapraszamy wszystkich), jedanakże co najmniej jedna osoba z danej firmy musi zostać oddelegowana jako przedstawiciel danej firmy, który będzie przebywał na TeamSpeak'u. Uczestnicy konwoju nie będący pracownikami żadnej firmy są zobowiązani do przebywania na konwojowym TeamSpeak'u. Na TeamSpeak'u obowiązuje "Push-To-Talk", czyli aby mówić należy nacisnąć przycisk (nie będzie możliwości nadania aktywacji głosowej). Każdy uczestnik konwoju zobowiązany jest do ustawienia mapy konwoju zgodnie z zaprezentowanym schematem. Każda firma wyłania co najmniej jedną osobę na swojego wewnętrznego pilota, który będzie prowadził daną firmę zgodnie z obowiązującą mapą konwoju oraz będzie nadawał tempa swojej firmie dostosowując się do odpowiedniej prędkości. W konwoju udziału nie mogą wziąć osoby w samochodach oraz w ciężarówkach bez naczepy (nie dotyczy to Teamu TruckersMP). Pojazdy przed rozpoczęciem konwoju powinny być naprawione oraz zatankowane ilością paliwa pozwalającą przejechać co najmniej 1600km bez zatrzymywania się. Osoby, które będą musiały się zatankować robią to na własną odpowiedzialność i po zatankowaniu dołączają na koniec konwoju bądź w miarę możliwości dołączają pomiędzy firmami (tak aby nie rozbijać żadnej firmy). Wyprzedzanie na konwoju dozwolone jest w granicach obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz zdrowego rozsądku. Preferowana prędkość podczas konwoju: Autostrady i drogi ekspresowe: 80km/h; Teren niezabudowany: 70km/h; Teren zabudowany: 50km/h; Roboty drogowe: 30km/h. Podczas konwoju nie stosujemy się do świateł sygnalizacji świetlnej, jednakże zachowujemy szczególną ostrożność i ustępujemy pierwszeństwa innym uczestnikom ruchu jeżeli jest to konieczne. Przed rozpoczęciem konwoju oraz po jego zakończeniu firmy oraz gracze ustawiają się w miejscach wyznaczonych przez organizatora konwoju. Kolejność konwoju oraz ustawienie firm oraz graczy ustala organizator maksymalnie na 24 godziny przed rozpoczęciem konwoju. Preferowana odległość między uczestnikami konwoju powinna wynosić co najmniej 75m. Przejeżdżając przez bramki na granicy ko

Trasa przejazdu

Ustawienie - Początek trasy

Ustawienie - Koniec trasy

Obowiązkowy ciągnik

Wymagana naczepa

Dodatkowe informacje

CB 09

1 Blue-Trans Spedition Port Gdynia - Балтоморск Saint Petersburg)

2 MTD-Logistic Port Gdynia - ПК Медведь Saint Petersburg)

3 Potwory i Spółka Port Gdynia - Балтоморск Saint Petersburg)

4 GTW Logistic Port Gdynia - ПК Медведь Saint Petersburg)

5 DAKAR Logistics Stacja benzynowa Gdynia - БалтоморскSaint Petersburg)

6 Agromex Stacja benzynowa Gdynia - Stacja benzynowa Sosnowy Bór)

https://agromex.info.pl/Convoy/Santas2019/


Jeśli nie możesz w tym dniu się pojawić, napisz poniżej powód swojej nieobecności.