P&S | Konwój

Konwój Halloweenowy druga edycja

Konwój Halloweenowy druga edycja

Rodzaj - Regionalny

Data konwoju - 02.11.2019
Zbiórka - 18:30
Rozpoczęcie - 19:00
Początek - Ehrenberg - Parking obok Serwisu
Koniec - Las Vegas - SteinBruch
Serwer - Nieznany
Link do servera TeamSpeak/Discord - coffeespedition.gclan.pl
Ilość punktów renomy - 10

Regulamin konwoju

  1. Nie zatrzymujemy się na światłach o ile utrzymujemy dystans maksimum 250 metrów odległości do kierowcy przed nami i tenże kierowca przejechał przez skrzyżowanie, lub o ile w strefie bliskiej nie znajdują się inni gracze. Pilot otwierający grupę respektuje sygnalizację świetlną
  2. Nie używamy dodatkowych świateł ostrzegawczych (tzw. kogutów)
  3. Korzystamy z ustalonego przez pilota pasa ruchu podczas jazdy drogą wielopasową
  4. Zachowujemy bezpieczną odległość za zestawem z przodu. Należy mieć w świadomości, że w każdej chwili kierowca przed nami może stanąć w miejscu
  5. Nie wyprzedzamy innych uczestników konwoju bez zgody pilota grupy
  6. Prędkość przejazdu grupy ustala pilot. Zazwyczaj jest to 90 km/h na drogach dwujezdniowych, 70 km/h na drogach jednojezdniowych, 50 km/h w strefach miejskich. Należy przygotować do konwoju zestaw w taki sposób, aby osiągnięcie i utrzymanie wspomnianych prędkości nie stwarzało żadnego problemu. Wymaga się również, aby zestaw w wyjątkowych sytuacjach był w stanie na prostej drodze rozpędzić się do przynajmniej 95 km/h.
  7. Każdy uczestnik konwoju zobowiązany jest do posiadania ciągnika siodłowego z naczepą standardowej długości. Przejazd bez naczepy lub samochodem osobowym umożliwiony jest wyłącznie pilotom konwoju. 8 ) W trakcie konwoju nie przewiduje się przerw. Każdy uczestnik musi być w stanie przejechać cały dystans konwoju bez potrzeby robienia przerwy.
  8. Wszystkie pozostałe przepisy porządkowe obowiązujące na serwerach pozostają w mocy. Konwój nie ma statusu uprzywilejowanej kolumny. W trakcie przejazdu przez skrzyżowania z dróg podporządkowanych należy ustępować pierwszeństwa kierowcom na drogach głównych

Trasa przejazdu
Ustawienie - Początek trasy

Ustawienie - Koniec trasy

Obowiązkowy ciągnik

Wymagana naczepa

Dodatkowe informacje

Grupa 2 (Start 19:05)

GTW-Logistic Pol-Trans (International Transport Z.Jaskot)

Potwory i Spółka TruckersPL Promil-Trans MTD-Logistic

https://forum.truckersmp.com/index.php?/topic/88526-02112019-konw%C3%B3j-halloweenowy-druga-edycja/


Jeśli nie możesz w tym dniu się pojawić, napisz poniżej powód swojej nieobecności.