• 0 głosów - średnia: 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Regulamin
#1
1.Regulamin Firmy Potwory i Spółka 

1. Niniejszy Regulamin jest własnością Firmy Potwory i Spółka .
2. Każdy pracownik jest zobowiązany aby go przeczytać oraz przestrzegać !


“Ranga Kierowca”

 1. Obowiązkiem Kierowcy do złożenia raportu jest używanie malowania firmowego ciężarówki oraz naczepy gdy jest możliwość użycia malowania firmowego (naczepa skrzyniowa, firanka, chłodnia) natomiast gdy dany ładunek takiego nie posiada może być użyty inny rodzaj naczepy (platforma,laweta). Wyjątkiem są ładunki WoT.
 2. Podczas każdej trasy Kierowca musi posiadać na steam skrót firmy [ P & S ] Nick oraz ustawiony nick na TruckersMP np [ P & S ] Luk@sz_PL
 3. Podczas 14 dniowego okresu rozliczeniowego należy przejechać 14 tys. km/mil (etat) lub 7 tys. km/mil. (pół etatu) w ETS/ATS singleplayer lub multiplayer
 4. Kierowca z rangą "Emeryt" musi przejechać w 14 dniowym okresie rozliczeniowym 7 tys. km/mil (etat) lub 3,5 tys. km/mil (pół etatu) w ETS/ATS singleplayer lub multiplayer
“Ranga Rekrut”

 1. Obowiązkiem Rekruta jest używanie malowania Rekruta podczas każdej trasy z której chce złożyć raport
 2. Podczas każdej trasy Rekrut musi posiadać na steam skrót firmy [ Rekrut P & S ] Nick oraz w TAGu na TAB [ Rekrut P & S ]
 3. W ciągu 7 dni przejechać 10 tys. kilometrów/mil wyłącznie na ETS MP lub ATS MP
“Raporty”

 1. Trasa musi zawierać min 500 km lub 300 mil (Nie dotyczy ładunków special transport)
 2. Czas na złożenie raportu wynosi 24 godziny - liczone jest od wzięcia ładunku
 3. Należy wpisywać realną datę oraz godzinę
 4. Wpisać miasto startowe oraz końcowe
 5. Ładunek, dystans , spalone paliwo po przecinku , tonaż ładunku oraz uszkodzenia które zaokrąglamy do pełnej niższej wartości np. 7.6% wpisujemy 7% - na podstawie tabeli końcowej po oddaniu ładunku
 6. Zdjęcie które wybieramy musi zawierać tabelę końcową  z widocznym TAB’em na zdjęciu.
2.Ogólne Zasady w Firmie

 1. Obowiązek przebywania na Discordzie podczas każdej trasy ( Kanał - Wyjazdówka #1 )
 2. Raport z trasy zostanie odrzucony jeżeli kierowca przez większość czasu był wyciszony (Głośnik)
 3. Korzystanie z klienta Trucksbook podczas każdej trasy
 4. Na serwerach symulacyjnych (Sim1,Sim2,ProMods 1,2 itd) dozwolona prędkość 110km/h - Pozostałe serwery z ogranicznikiem prędkości - 90km/h (włączony na TABie)
 5. ATS - Brak ogranicznika prędkości
 6. Włączone Realne Spalanie w rozgrywce
 7. Każdy Administrator ma obowiązek sprawdzania raportów
 8. Administrator na sprawdzenie raportu ma 48 godziny od dodania go do systemu
 9. Raz na dwa tygodnie w dniu rozliczenia każdy kierowca bierze udział w PotworoLotku (Nie dotyczy Rekruta oraz Kierowcy przebywającego na urlopie)
 10. Podczas losowania każdy kierowca może wylosować punkty/paliwo lub je stracić (Nie dotyczy Rekruta)
 11. Jeżeli kierowca wylosował punkty ujemne a nie posiada wystarczającej liczby punktów to w takiej sytuacji musi odrobić je wykonując dodatkowe kilometry w trwającym okresie rozliczeniowym. 1 punkt = 200 km. Przykład: kierowca na pełnym etacie nie posiada punktów. Wylosował w Potworolotku -10 punktów. W okresie rozliczeniowym jest zobowiązany do przejechania 16 000 km 3.“Punkty Karne”

 1. Liczba punktów karnych u jednego pracownika nie może przekroczyć 15 punktów. Jeżeli kierowca przekroczy tą liczbę punktów musi się liczyć z karą którą nałoży Szef firmy razem z zastępcą.
 2. Osoba która w chwili otrzymania punktów karnych jest w trakcie okresu rekrutacyjnego może bez względu na ich ilość zostać zwolniona z firmy ( decyzja należy do szefa firmy lub jego zastępcy ).
 3. Zazwyczaj czas oczekiwania na zdjęcie punktów karnych to okres sześciu miesięcy od dnia otrzymania punktów
 4. Punkty karne kierowca może otrzymać za:
 5. Przeklinanie przez CB Radio - 3pkt karne
 6. Nadmierne przeklinanie na Discord - najpierw upomnienie ostatecznie - 3pkt karne
 7. Przeklinanie na forum - najpierw upomnienie ostatecznie - 3pkt karne
 8. Nieusprawiedliwiona nieobecność na konwojach firmowych oraz regionalnych - 5pkt karnych
 9. Uzyskanie bana na platformie Multiplayer może skutkować zwolnieniem z firmy lub nałożeniem pkt karnych zależne od wykroczenia - 5-10 pkt karnych
 10. Nagminne ignorowanie używania kierunkowskazów - 3pkt karne
 11. Inne przewinienie nie wymienione powyżej jest ustalane przez szefa lub jego zastępcę
 12. Brak przebywania na wyznaczonym komunikatorze głosowym podczas konwoju regionalnego -3pkt

4.Urlop

 1. Każdemu Kierowcy przysługuje 60 dni w ciągu roku
 2. Pojedynczy urlop nie może przekroczyć 20 dni z wyjątkiem sytuacji osobistych po uzgodnieniu z szefostwem
 3. Każdy pracownik, który ubiega się o urlop musi złożyć wniosek na stronie za pomocą formularza
 4. Osoba pozostająca na okresie rekrutacyjnym nie posiada prawa do urlopu
 5. W przypadku sytuacji bardzo wyjątkowych, dozwolona jest próba indywidualnego uzgodnienia z szefostwem urlopu
 6. W przypadku urlopu działa zasada x kilometrów na dzień, które trzeba sobie odliczyć od dni urlopu podczas etatu
Pełny etat: 1000 km dziennie
Połowa etatu: 500 km dziennie
Przykład: Pełny etat - 10 dni urlopu podczas etatu - Do wykonania 4 000 km
Premia w przypadku pełnego etatu, oraz urlopu (co najmniej 1 dnia lub więcej) zostaje przyznana tylko i wyłącznie, gdy kierowca wykona pełne 14 000 km (niezależnie od wymogu po odliczeniu dni wolnych)
5.Zagrożenia zwolnienia z firmy • Każdy pracownik firmy - niezależnie od posady w firmie może zostać zwolniony z wyjątkiem szefostwa (szef, oraz z-ca szefa), oraz technika www gdy:
 • Gdy kierowca nie wykonuje normy dystansu do swojego etatu
 • W przypadku Pełnego Etatu - zostaje zdegradowany do Połowy Etatu
 • W przypadku Połowy Etatu - zostaje zwolniony z firmy


6.Uszkodzenia Ładunków na Multiplayer i Singleplayer • Obowiązkiem każdego pracownika jest dostarczenie ładunków z najmniejszym wskaźnikiem uszkodzenia
 • Trasa indywidualna na platformie Multiplayer będzie akceptowana po przekroczeniu 15,9% bez dodatkowych punktów
 • Trasa indywidualna na platformie Singleplayer będzie akceptowana po przekroczeniu 5,9% bez dodatkowych punktów
 • Uszkodzenia ładunków nie obejmują konwoi firmowych, regionalnych oraz tras rekrutacyjnych
 • Każde niedozwolone uszkodzenia wyższe niż 15.9% mogą zostać zaakceptowane wraz z punktami tylko wtedy gdy kierowca udowodni materiałem filmowym lub zdjęciem że przekroczone uszkodzenia nie wynikły z jego winy.


7.Etaty
 1. Każdy pracownik jest zobowiązany do wykonania przyznanego mu etatu
 2. Aby wykonać pełny etat pracownik musi przejechać 14 000 km w ciągu 2 tygodni
 3. Aby wykonać połowę etatu pracownik musi przejechać 7 000 km w ciągu 2 tygodni
 4. W przypadku urlopu działa zasada x kilometrów na dzień, które trzeba sobie odliczyć od dni urlopu podczas etatu
 5. Pełny etat: 1000 km dziennie - Połowa etatu: 500 km dziennie
  1. Przyklad: Pełny etat - 10 dni urlopu podczas etatu - Do wykonania 4 000km
 1. Premia w przypadku pełnego etatu, oraz urlopu (conajmniej 1 dnia lub więcej) zostaje przyznana tylko i wyłącznie, gdy kierowca wykona pełne 14 000km (nie zależnie od wymogu po odliczeniu dni wolnych)
 2. Jeżeli kierowca nie wykona etatu z powyższymi zasadami zostaje dokonana degradacja lub zwolnienie
 3. Jeżeli pracownik zrobi więcej kilometrów lub mil niż wymagane w danym etacie, wtedy nadwyżka dystansu NIE przechodzi na kolejny okres rozliczeniowy
 4. Okres rozliczeniowy zawsze zaczyna się w poniedziałek od godziny 00:00 i trwa przez 14 dni oraz kończy się także niedziele o godzinie 23:59
 5. Dwutygodniowe rozliczenie należy do obowiązków "Brygadzisty"
 6. Etaty dotyczą tylko oficjalnych pracowników firmy
 7. Kierowcy z rangą "Rekrut" stosują się do regulaminu pracownika na "Okresie Rekrutacyjnym"

8.TOP5 w ETS2 oraz ATS

Wynagrodzenie punktowe w TOP5 ETS2 oraz ATS:

Miejsce 1 - 15 pkt
Miejsce 2 - 13 pkt
Miejsce 3 - 11 pkt
Miejsce 4 - 9 pkt
Miejsce 5 - 7 pkt

(dotyczy tylko TOP5 w przejechanych km/mil)9. Punkty


 1. Każdy kierowca może otrzymać punkty które są do wymiany na paliwo, ciągnik lub garaż
 2. Punkty można uzyskać za:
 3. 1 pkt za każde 1001 przejechanych kilometrów / 1pkt za każde 601 mil
 4. 5 pkt za udział w konwoju o 20:00 (W konwoju musi uczestniczyć minimum 2 osoby)
 5. 7 pkt za udział w konwoju firmowym
 6. 10 pkt za udział w konwoju firmowo-regionalnym
 7. za udział w konwoju spontanicznym (Ilość pkt jest zależna od ilości osób biorących udział w konwoju. W konwoju musi uczestniczyć minimum 2 osoby)
 8. 1-6 pkt za specjalny ładunek
 9. za TOP5
 10. 5 pkt za wykonanie pełnego etatu


10. Paliwo
 1. Paliwo jest niezbędne do złożenia raportu z trasy ETS lub ATS
 2. Kierowca może posiadać na stanie maksymalnie 16 000 litrów
 3. Jeżeli kierowca posiada mniej paliwa niż spalił podczas trasy w ETS/ATS raport nie zostanie wysłany
 4. Paliwo można kupić wymieniając punkty (1 pkt = 200 litrów - ETS2) i (1 pkt = 100 gal - ATS)
 5. Nowi pracownicy otrzymają jednorazowo od Administracji 6000 litrów paliwa oraz 6000 galonów na początek kariery

11. Ciągnik


 1. Każdy kierowca jest zobowiązany do wybrania ciężarówki w systemie na forum , którą porusza się w ETS2MP. (Pierwszy Ciągnik jest darmowy)
 2. Jeżeli kierowca porusza się innym ciągnikiem niż zadeklarował i zda raport Administracja go odrzuci.
 3. Kierowca może wymienić ciągnik na inny wymieniając 100 pkt
 4. Kierowca może zakupić dodatkowy garaż na drugą ciężarówkę za 1000 pkt


12. Ładunek specjalny


 1. Ładunek specjalny losowany jest dwa razy w tygodniu w środę i niedzielę o 18:00.
 2. Raport z ładunkiem specjalnym należy złożyć wciągu 24 godznin od pobrania go.
 3. W sytuacji w której kierowca podjął ładunek specjalny w dniu losowania przed godziną 18:00 ma 24 godziny na złożenie raportu aby otrzymać punkty.
 4. W dniu losowania po godzinie 18:00 można wyłącznie wozić nowowylosowany ładunek aby otrzymać punkty.
#2
w punkcie 2. zostały dodane podpunkty 8.9.10
oraz w punkcie 3. został dodany podpunkt 12
#3
w punkcie 2. zostały edytowane podpunkty 9 i 10
w punkcie 11. został dodany podpunkt 4
#4
w punkcie 2. został edytowany podpunkt 9
w punkcie 9. został edytowany podpunkt 1
#5
w punkcie 9, dodano podpunkt nr 10
#6
w punkcie 9. zostały edytowane podpunkty: 4 i 7
#7
W “Ranga Kierowca” dodano punkt 4
#8
W “Ranga Kierowca” edytowano punkt 1
#9
Edytowano dział 10

podpunkt 3 i 4
#10
w regulaminie edytowano dział 2

podpunkt 2


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości